TUNNIPLAAN  2017/2018   TUNNIPLAAN  2017/2018
  Esmaspäev 1.klass Enriko 2.klass 3.klass 3.kl LÕK 4.klass 4.kl LÕK 5.klass 6.klass 6.kl LÕK 7.klass 8.klass 8.kl LÕK 9.klass 9.kl LÕK
1. 8:00 - 8:45 eesti k EK funkt lugem kunstiõp KU eesti k EK eesti k loodusõp LO   kunstiõp KU inglise k IK
2. 8:55 - 9:40 matem MA kunstiõp inglise keel EK matem MA inimeseõp ajalugu AJ vene keel muusikaõp MU eesti k EK
3. 9:50 - 10:35 kunstiõp  KU eesti k matem MA loodusõp LO inglise k vene k MA muusikaõp eesti k EK geograafia GEO
4. 10:45 - 11:30 muusikaõp MU matem eesti k EK inglise k EK informaatika eesti k EK bioloogia keemia KE vene k MA
5. 11:50 - 12:35     eesti k eesti k   muusikaõp MU kunstiõp informaatika INF eesti k inglise k MA keemia KE
6. 12:55 - 13:40                     inimeseõp bioloogia BIO inglise k IK
7. 13:50 - 14:35                              
8. 14:45 - 15:30                              
9.  15:45 - 16:45                              
  Teisipäev 1.klass Enriko 2.klass  3.klass 3.kl LÕK  4.klass 4.kl LÕK 5.klass 6.klass 6.kl LÕK 7.klass 8.klass 8.kl LÕK 9.klass 9.kl LÕK
1. 8:00 - 8:45 eesti k EK keh kasv keh kasv KK eesti k EK ajalugu matem MA loodusõp eesti k EK ajalugu AJ
2. 8:55 - 9:40 keh kasv KK loodusõp funkt lugem EK matem MA eesti k käsitöö/teh õ käsitöö/teh õ ajalugu TEH matem MA
3. 9:50 - 10:35 matem MA inform alus eesti k MA muusikaõp MU matem käsitöö/teh õ käsitöö/teh õ eesti k TEH ajalugu KÄ/TEH
4. 10:45 - 11:30 eesti k KÕNER õpioskus muusikaõp MU käsitöö/ kk  P käsitöö/ kk  P matem MA ajalugu füüsika eesti k EK
5. 11:50 - 12:35     eesti k loodusõp LO käsitöö/ kk  P käsitöö/ kk  P eesti k matem ajalugu AJ füüsika
6. 12:55 - 13:40               matem keh kasv KK ajalugu käsitöö/teh õ TEH käsitöö/teh õ KÄ/TEH
7. 13:50 - 14:35                 keh kasv KK   käsitöö/teh õ TEH ühiskonnaõp KÄ/TEH
8. 14:45 - 15:30                           ühiskonnaõp  
9.  15.40 - 16.25                              
  Kolmapäev 1.klass Enriko 2.klass 3.klass 3.kl LÕK 4.klass 4.kl LÕK 5.klass 6.klass 6.kl LÕK 7.klass 8.klass 8.kl LÕK 9.klass 9.kl LÕK
1. 8:00 - 8:45 kunstiõp KU eesti k eesti k EK inglise k MA loodusõp ajalugu AJ eesti k vene k EK matem MA
2. 8:55 - 9:40 eesti k EK keh kasv keh kasv KK informaatika INF eesti k loodusõp LO matem inglise k EK bioloogia BIO
3. 9:50 - 10:35 keh kasv KK kodulugu matem MA loodusõp LO inglise k matem MA kunstiõp eesti k MA geograafia GEO
4. 10:45 - 11:30 loodusõp LO kunstiõp inglise k EK keh kasv KK keh kasv eesti k EK geograafia matem MA keemia KE
5. 11:50 - 12:35       kunstiõp KU eesti k EK matem eesti k EK inglise k geograafia GEO vene k EK
6. 12:55 - 13:40           kunstiõp KU inglise k matem   aval k T/kk P aval k T/kk P KK keh kasv P KK   P
7. 13:50 - 14:35                     aval k T/kk P aval k T/kk P KK keh kasv P KK   P
8. 14:45 - 15:30                              
                                 
  Neljapäev 1.klass Enriko 2.klass 3.klass 3.kl LÕK 4.klass 4.kl LÕK 5.klass 6.klass 6.kl LÕK 7.klass 8.klass 8.kl LÕK 9.klass 9.kl LÕK
1. 8:00 - 8:45 muusikaõp MU eesti k inglise k EK eesti k EK ajalugu vene k MA eesti k matem MA füüsika
2. 8:55 - 9:40 eesti k EK keh kasv keh kasv KK matem MA eesti k inglise k IK loodusõp vene k EK matem MA
3. 9:50 - 10:35 keh kasv KK matem eesti k MA inglise k EK eesti k muusikaõp MU matem füüsika vene k EK
4. 10:45 - 11:30 eesti k EK muusikaõp matem EK tehnol/ kk T KK tehnol/ kk T matem EK inglise k geograafia TEH eesti k TEH/TÖÖ
5. 11:50 - 12:35     inimeseõp õpioskus   tehnol/ kk T KK tehnol/ kk T eesti k EK vene k matem TEH inglise k IK
6. 12:55 - 13:40               matem inglise k IK kk T/inform P keh kasv T   keh kasv T KK   T
7. 13:50 - 14:35                     kk T/inform P keh kasv T   keh kasv T KK   T
8. 14:45 - 15:30                              
9. 15:45 - 16:45                              
  Reede 1.klass Enriko 2.klass 3.klass 3.kl LÕK 4.klass 4.kl LÕK 5.klass 6.klass 6.kl LÕK 7.klass 8.klass 8.kl LÕK 9.klass 9.kl LÕK
1. 8:00 - 8:45 kunstiõp KU matem matem MA inglise k   matem vene k EK eesti k keemia KE muusikaõp MU
2. 8:55 - 9:40 matem MA muusikaõp kunstiõp KU matem EK eesti k ühiskonnaõp ÜÕ vene k inglise k EK matem MA
3. 9:50 - 10:35 kodulugu KO kunstiõp muusikaõp MU kirjal enesev MA loodusõp inglise k IK matem vene k MA eesti k EK
4. 10:45 - 11:30 eesti k EK eesti k eesti k EK eesti k EK inglise k kunstiõp KU matem inimeseõp IN kunstiõp KU
5. 11:50 - 12:35       inimeseõp IN     muusikaõp looodusõp LO inglise k bioloogia BIO matem EK
6. 12:55 - 13:40                 inimeseõp IN   matem   bioloogia BIO
7. 13:50 - 14:35                              
8. 14:45 - 15:30